Микро бубица без предавател

1200 денари

Микро бубица без предавател 
Напомена - се работи само за слушалка без предавател на звук, за тие што сакаат по мала подобра и погласна или имаат проблем со старата